Logo

DZIECKO ŚWIADEK PRZEMOCY DOMOWEJ

22 czerwca 2023 | piotr

„Z określonej w art. 2 pkt 4 PrzemDomU definicji świadka przemocy domowej wynikają dwie różne kategorie świadków: pierwsza w sytuacji, gdy świadek widział akt przemocy. Taka regulacja jest zgodna z językową wykładnią pojęcia świadka. Druga kategoria ustanawia świadkiem przemocy domowej każdego, kto ma wiedzę o przemocy. Nie doprecyzowano jednak źródła tej wiedzy ani jej zakresu. Tak szeroka definicja wydaje się zbyt rozległa. Można bowiem być świadkiem tego, że ktoś o przemocy relacjonuje, jednak wtedy nie jest się świadkiem przemocy, ale świadkiem tego, że dana osoba o przemocy opowiadała. Tymczasem wprowadzona definicja ustanawia świadkiem przemocy domowej osobę, która nie wie, czy do przemocy doszło, a jedynie słyszała jak ktoś o niej opowiadał. Wraz z definicją świadka przemocy domowej ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą małoletni będący świadkiem przemocy domowej staje się z mocy prawa osobą doznającą przemocy domowej. Oznacza to, że za osobę doznającą przemocy domowej będą uznani wszyscy małoletni, którzy widzieli akt przemocy, oraz ci, którzy mają wiedzę (bez względu na jej źródło) o przemocy domowej.”

  • fragment publikacji G.Wrona „Przeciwdziałanie przemocy domowej – analiza zmian” C.H.Beck 2023 r.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/adwokatw/domains/adwokatwrona.waw.pl/public_html/wp-content/themes/wrona/single.php on line 20

Adres kancelarii

ul. Towarowa 35 lok. 50
00-869 Warszawa

Kontakt

adwokatwrona@gmail.com
505 181 262